Podmínky školení

Cenovou nabídku a orientační program školení vypracuji na základě požadavků klienta, které by měl specifikovat zejména typ školeného programu, úroveň uživatelů a jejich počet, termín školení apod.

Nedisponuji vlastními výukovými prostory a proto preferuji školení přímo u klienta.